Địa ốc MGV

TỔNG KẾT THÁNG 7 & TRIỂN KHAI KINH DOANH THÁNG 8/2022

Chương trình họp Tổng kết tháng 7 & Triển khai kinh doanh tháng 8 của Địa ốc MGV vừa được diễn ra sáng ngày 4/8 với sự tham dự đầy đủ của tất cả các CBNV các CTTV, Phòng hỗ trợ và Ban lãnh đạo công ty.
️Nội dung chính của buổi họp nhằm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong tháng qua và sẵn sàng cho những chiến lược kinh doanh vào tháng tới, cũng như tuyên dương các cá nhân – tập thể có thành tích xuất sắc nhất của MGV.
 
️ Chiến binh Khối Kinh doanh đạt doanh thu cao nhất tháng 7/2022
⭐ Đơn vị MGVS: anh Tô Văn Hào – chị Nguyễn Trường Thanh Vy
⭐ Đơn vị MGVN: anh Nguyễn Ngọc Quang
⭐ Đơn vị MGVP: anh Trần Lâm Vĩnh
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-23
anh Nguyễn Ngọc Quang – Chiến binh đạt doanh thu cao nhất tháng 7/2022 đơn vị MGVN
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-17
anh Tô Văn Hào – Chiến binh đạt doanh thu cao nhất tháng 7/2022 đơn vị MGVS
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-20
anh Trần Lâm Vĩnh – Chiến binh đạt doanh thu cao nhất tháng 7/2022 đơn vị MGVP
 
️ Nhân viên Khối Hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022
️️⭐ Nhân viên phòng Kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022: chị Mai Thị Hòa
️️⭐ Nhân viên phòng Dịch vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022: chị Lê Bích Thảo
️️⭐ Nhân viên phòng Marketing hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022: anh Lương Anh Duy
️️⭐ Nhân viên phòng Nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022: chị Nguyễn Ngọc Huyền
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-7
chị Mai Thị Hòa – Nhân viên phòng Kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-8
chị Lê Bích Thảo – Nhân viên phòng Dịch vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-9
anh Lương Anh Duy – Nhân viên phòng Marketing hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-22
chị Nguyễn Ngọc Huyền – Nhân viên phòng Nhân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 7/2022
 
Giải thưởng thi đua tháng thuộc về những cá nhân có hoạt động tích cực nhất:
⭐ Giải CBNV chấp hành tốt thời gian làm việc: chị Nguyễn Thị Sơn Ca – đơn vị MGV
⭐ Giải CBNV gặp khách hàng nhiều nhất: anh Lê Thời Thịnh – đơn vị MGVP
⭐ Giải CBNV có tác phong chuyên nghiệp:
• anh Nguyễn Văn Bích – đơn vị MGVN
• anh Lê Thời Thịnh – đơn vị MGVP
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-10
chị Nguyễn Thị Sơn Ca – Giải CBNV chấp hành tốt thời gian làm việc
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-18
anh Lê Thời Thịnh – Giải CBNV gặp khách hàng nhiều nhất & Giải CBNV có tác phong chuyên nghiệp | anh Nguyễn Văn Bích – Giải CBNV có tác phong chuyên nghiệp
 
️⭐ Đặc biệt, nhân dịp này CTTV MGVS đã bổ nhiệm: chị Huỳnh Thị Ngọc – đảm nhận vị trí trưởng nhóm kinh doanh bởi những kết quả chị đạt được trong thời gian qua.
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-16
chị Huỳnh Thị Ngọc – nhận quyết định bổ nhiệm trưởng nhóm kinh doanh MGVS
 
Xin chúc mừng các anh chị ️
 
Các thành viên có ngày sinh trong tháng 8 cũng đã có một ngày thật vui với bánh và quà cùng những lời chúc ý nghĩa ngay trong buổi tổng kết.
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-24
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022
Lại một tháng mới với những cơ hội mới đang chờ đợi trước mắt, các CBNV MGV đều đồng lòng quyết tâm hoàn thành những mục tiêu đề ra và cố gắng vượt xa doanh số đã đạt được.
#MGV #MGVS #MGVN #MGVP
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-3
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-21
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-12
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-11
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-14
Tổng kết tháng 7 & Triền khai kinh doanh tháng 8 - 2022-4

Danh Mục