Cơ hội nghề nghiệp

Môi trường làm việc năng động với đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết và có khả năng hợp tác cao. Ban lãnh đạo điều hành công ty theo định hướng rõ ràng. Mỗi cá nhân được ưu tiên phát triển bản thân và chuyên môn.

Công ty MGV luôn tạo điều kiện cho các nhân viên có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, học hỏi thêm chuyên môn và văn hoá hợp tác trong công việc để tìm ra phương pháp làm việc thông minh nhất, đem lại hiệu quả tốt nhất.

Thu nhập cao, lương cơ bản ổn định.
Hoa hồng trên 200 triệu/sản phẩm.

Tong ket MGV 2018
Chơi Video

Phúc lợi

Phụ Cấp: Các nhân viên được phụ cấp tiền ăn trưa, chi phí gửi xe, chi phí điện thoại di động, công tác phí, chi phí đi lại,…
Tăng Lương: Hàng năm Công ty xem xét tăng lương 3 tháng 1 lần tùy thuộc vào năng lực của nhân viên và kết quả kinh doanh của Công ty.
Khen Thưởng: Mức khen thưởng tuỳ thuộc vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả đóng góp của nhân viên. Thưởng nóng sau mỗi giao dịch/dự án (Macbook, Iphone, xe hơi….), xét khen thưởng theo quý, nửa năm, Tết…
Du lịch và teambuilding mỗi năm 2 lần.
Nhân viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp Luật.

Vị trí tuyển dụng

Job Posting TitleLocationDepartmentDate
Tuyển dụng nhân viên kinh doanhTp. HCM, Hà Nội, Phú QuốcKinh doanh01/09/2020

HOTLINE TUYỂN DỤNG

MGV là một đối tác tin cậy, đã giúp chúng tôi triển khai thành công các dự án tại khu vực phía Nam.

Tong ket MGV 2018
Đại diện BIM Group
, BIM Group

Quý khách cần hỗ trợ?

MGV là một đối tác tin cậy, đã giúp chúng tôi triển khai thành công các dự án tại khu vực phía Nam.

Tong ket MGV 2018
Đại diện BIM Group
, BIM Group

Đơn vị phân phối BĐS nghỉ dưỡng hàng đầu

MGV offers a dynamic working environment with young, enthusiastic and supportive staff. Company team leaders run in a clear direction. Each individual is given opportunities for personal and professional development.

MGV always creates a fair condition for employees to advance in their careers, learn more expertise and cooperate in their work to find the smartest working method, bringing the best efficiency. 

High income, stable base salary.

Commission over 200 million VN dong/product.

Tong ket MGV 2018
Chơi Video

Benefits

Allowance: Employees are provided with lunch money, parking fee, mobile phone fee, business trip allowance, travel expenses, etc.

Salary Increase: Annually, salary review every 3 months depending on employees performance.

Reward: The reward level depends on business efficiency and the results of employee contributions. Instant reward after every transaction / project (Macbook, Iphone, car ….), rewards quarterly, half year, Tet …

Travel and teambuilding 2 times a year.

Employees are entitled to social insurance and health insurance premiums in accordance with Viet Nam law.

Jobs Opening

Job Posting TitleLocationDepartmentDate
Tuyển dụng nhân viên kinh doanhTp. HCM, Hà Nội, Phú QuốcKinh doanh01/09/2020

HOTLINE TUYỂN DỤNG

MGV là một đối tác tin cậy, đã giúp chúng tôi triển khai thành công các dự án tại khu vực phía Nam.

Tong ket MGV 2018
Đại diện BIM Group
, BIM Group

Quý khách cần hỗ trợ?

MGV là một đối tác tin cậy, đã giúp chúng tôi triển khai thành công các dự án tại khu vực phía Nam.

Tong ket MGV 2018
Đại diện BIM Group
, BIM Group

MGV - Top Resort Real Estate Distributor in Viet Nam