Tin tức

Cho phép người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc

Cho phép người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc

Chiều 21-11, ông Huỳnh Vĩnh Lạc - chánh văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định đồng ý chủ trương đầu tư kinh doanh casino tại đảo Phú Quốc. Thời gian hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động chậm nhất là năm 2021. Thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày dự án được cấp giấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.Hoạt động kinh doanh casino phải đảm bảo thực hiện đúng theo nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16-1-2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các quy định khác của pháp luật có liên quan.Theo đó, phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino. Người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ chứng minh người chơi có đủ năng lực tài chính.Người Việt Nam được phép vào chơi tại điểm kinh doanh casino chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.Toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino quy định tại điểm c khoản 3 điều này được để lại cho địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh casino để chi cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Kiên Giang và các bộ, ngành giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của casino, đồng thời phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.